Nordland Skadesenter

Brann

Brann menes ”ild som er kommet løs” og brann skal meldes til politiet. Med brann følger ofte store vannskader. Er det benyttet sjøvann til slukking, følger ytterligere problem med salt. Deretter kommer følgeskader som sopp, mugg, røyklukt etc.

Når utstyr og innbo utsettes for høy relativ fuktighet oppstår det irr- og rustskader på metaller som sjelden kan repareres tilfredsstillende.

Når PVC-holdig materialer brenner, f.eks. isolasjonsmateriale på kabler og ledninger, inneholder røyken aggressive avfallsstoffer som kan forårsake store skader på elektrisk materiell og utstyr. Slike skader kan begrenses, men man har relativt kort tid på seg.

Generelt ved brannskader må spesialkompetanse inn så snart som mulig hvis det skal være mulig å redde verdier. Ved større brannskader er det helt normalt at skadene fastsettes ved skadeskjønn. Dette gjelder også maskiner, innbo og løsøre.