Nordland Skadesenter

Fukt og vannskader

Mange fukt- og vannskader har sin årsak i planleggings- og utførelsesfeil, og slike skader dekkes ikke av husforsikringen. Huseieren blir her selv ansvarlig. Av vannskader er det flest lekkasjer fra rør og utstyr som dårlige koblinger, vaske- og oppvaskmaskiner, klosetter, servanter og hagekraner. Slike skader kan skyldes manglende eller dårlig ettersyn. Rør som føres gjennom rom som ikke er frostisolert kan medfører frostskader vintertid.

Nedbør kan trenge inn gjennom tak og utettheter i fasader, f.eks. rundt vinduer, inngangspartier og i tilstøtende utspring som tilbygg, karnapper etc. Nedbør kan også komme inn i bygninger via tilbakeslag fra tilstoppet overvannssystem, langs grunnmur eller inn gjennom kjellerdører som følge av at dreneringsrør er tilfrosset.

Boliger som har inngang i sokkel har ofte problemer vinterstid med å holde dreneringsavløp frostfritt. Dette medfører tilstopping av is, og nedbør blir dermed ikke transportert vekk. Resultatet er at fukt- og vann bygger seg opp langs grunnmuren, danner trykk og trenger inn i boligen. Slike skader kan være alvorlige om de ikke oppdages tidlig nok. Under kategori nedbør følger normalt regn, snø og ispress.

Varmegjennomslag, rim og manglende lufting av isolerte skråtak er også et problem for mange. Vann som trenger inn i bygningen danner grobunn for mugg og soppvekster, noe som forverrer inneklimaet . Astmatikere og andre som er allergiske mot for eksempel muggsopper blir da syke. Det er meget viktig at fukt- og vannskader blir tatt hånd om på en faglig måte så tidlig som mulig.