Nordland Skadesenter

Innbrudd og hærverk

Med innbrudd menes at ”en hindring forseres”, for eksempel at en dør eller vindu blir brutt opp. Innbrudd må meldes til politiet, når tap av gjenstander og ting meldes til forsikringen. Med innbrudd følger også hærverk. Når det er begått innbrudd av ”ureine” personer må man rengjøre bygningen for mulig smitte. Dette er noe forsikringsselskapet ofte er klar over, og som vi anbefaler skadelidte å ta hensyn til når innbrudd meldes.