Nordland Skadesenter

Når uhellet er ute...

Før eller siden rammes vi alle av ulykker og uhell. På tross av at vi alle forsøker å unngå ulykker og skader forekommer disse med jevne mellomrom.

Vannskader, fukt og råteskader, brann og røykskader, lukt, hærverk og innbrudd, skadedyr - ja, det er ingen grenser for hva som kan ramme oss. Det er i disse tilfellene at vi kommer inn - for å begrense skadeomfanget og sørge for at det som finnes av verdi blir tatt vare på.