Nordland Skadesenter

Naturskader

Naturskader er blant annet storm, ras, skred, flom og stormflo. Disse skadene reguleres av en felles poolordning for alle forsikringsselskapene. Ved store skader der mange forsikringstakere er berørt, koordineres skadetakseringen for å øke effektiviteten.